Betonáreň

 • výroba betónových zmesí vo vlastnom betonárskom centre - certifikované
 • kanalizačné šachty - prefabrikované výrobky
 • ohýbanie betonárskej ocele

 

 

PONUKA SLUŽIEB

 

BETÓN STN EN 206-1

Pevnostná trieda betónu Stupne vplyvu prostredia Max. frakcia kameniva Obsah chloridov Konzistencia
C8/10 X0 Dmax22mm  CI 0,4 S1-S3
C8/10 X0 Dmax16mm  CI 0,4 S1-S3
C12/15 X0 Dmax22mm  CI 0,4 S1-S3
C12/15 X0 Dmax16mm  CI 0,4 S1-S3
C12/15 X0 Dmax4mm  CI 0,1 S1-S3
C16/20 X0 Dmax22mm  CI 0,1 S1-S3
C16/20 X0 Dmax16mm  CI 0,1 S1-S3
C16/20 X0 Dmax4mm  CI 0,1 S1-S3
C20/25 XC1 Dmax22mm  CI 0,1 S1-S3
C20/25 XC1 Dmax16mm  CI 0,1 S1-S3
C25/30 XC1-XC3 Dmax16mm  CI 0,1 S3
C30/37 XC1-XC3 Dmax16mm  CI 0,1 S3
CBGM C12/15   Dmax22mm   S1
CBGM C16/20   Dmax22mm   S1

 

Cementobetónové kryty vozoviek podľa STN 73 6123

Pevnostná trieda betónu Stupne vplyvu prostredia Max. frakcia kameniva Obsah chloridov Konzistencia
CBIII   Dmax16mm CI 0,2 S3

 

Voliteľná úprava vlastností čerstvých betónových zmesí

 • Opatrenia pre betonáž v zimnom období - do -10°C na požiadanie
 • Použitie prísad na spomalenie tuhnutia
 • Použitie prísad na urýchlenie tuhnutia
 • Vodostavebný betón od triedy C 20/25

 

Doprava betónu

 • Domiešavač 5m3
 • Domiešavač 9m3

 

Čerpanie betónu

 • Čerpadlo s dosahom 24 m
 • Čerpadlo s dosahom 28 m
 • Čerpadlo s dosahom 32 m
 • Čerpadlo s dosahom 38 m
 • Čerpadlo s dosahom 47 m

Kontakty

Tel. č.: +421 903 816 363
            +421 903 225 184

E-mail: staveko1@staveko-smf.sk
          sahul@sklapace.sk

Web: www.staveko-smf.sk